Andrei Braicov

braicov
Dr., conferențiar universitar, facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale

Dr., conferențiar universitar, facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

Andrei Braicov predă la Universitatea de Stat din Tiraspol cursurile „Proiectarea și programarea aplicațiilor Web”, „Structuri de date și algoritmi”, „Programarea vizuală” etc.

Este cercetător științific în cadrul Proiectului „Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter- trans-disciplinarității (conceptul STEAM)”

A condus mai multe proiecte naționale și internaționale, printre care și proiectul Erasmus + TEACHME (Creating Moldovan E-network for Promoting e-teaching in the Continuing Professional Education).

Este autor al diferitor manuale, ghiduri, curricule, culegeri de probleme, de matematică, informatică, alfabetizare digitală.
A elaborat cursuri de formare profesională continuă pentru profesori: Tehnologii digitale pentru predare; Competențe digitale pentru profesori;

Competențe de creare a RED; Informatică și Tehnologii Web etc.