Tatiana Veverița

veverita
Dr., lector universitar, facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale

Dr., lector universitar, facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

Tatiana Veverița își desfășoară activitatea la catedra Informatică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol. Este titulară a cursurilor de „Tehnologii Informaționale”,  „Programarea pentru device-uri mobile”, „Structuri de date și algoritmi”, „Algoritmi genetici”,  etc.

Este implicată în diverse proiecte naționale și internaționale precum: „Competențe digitale pentru angajare în economia modernă˝, Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/trans disciplinarității (concept STEAM), „Reforma Învățământului în Moldova” implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

A fost implicată în elaborarea resurselor digitale interactive la modulul Educația digitală, pentru elevii claselor I și II, precum și învățătorilor, autor a suportului electronic Educația digitală, clasa a III-a, a mai multor articole științifice pe tematica TIC în Educație. Promovează intens capacitatea de a valorifica oportunitățile pe care le oferă societatea informațională, cum ar fi utilizarea eficientă a noilor tehnologii și medii de învățare, abordări interdisciplinare în instruire, integrarea în comunitățile profesionale internaționale, renunțarea la zona de confort personal, autoinstruirea continuă.
A elaborat cursuri de formare profesională continuă pentru profesori: Tehnologii digitale pentru predare; Competențe digitale pentru profesori; Competențe de creare a RED; Informatică și Tehnologii Web etc.