clasa inversata

”Tekwill în Fiecare Școală” în parteneriat cu “Casa Profesorului” dă start unui Program de Formare a cadrelor didactice cu privire la metodologia de predare-învățare „Clasa Inversată”

În cadrul proiectului ”Tekwill în Fiecare Școală” a fost elaborat un Ghid al Profesorului cu privire la metodologia de predare-învățare ”Clasa Inversată” de o echipă de autori, experți în educație: Anatol Gremalschi, Igor Bercu, Andrei Braicov și Tatiana Veverița. „Ghidul Profesorului” are drept scop consolidarea capacităților profesorilor pe măsură ce trec de la predarea tradițională la „clasa inversată”, care presupune predarea și învățarea online.

Ghidul Profesorului conține detalii despre:

· înțelegerea învățării combinate, dar și despre diferențele și similitudinile Clasei Inversate și Învățării Online;
· liniile directoare pentru integrarea învățării combinate, și anume a Clasei Inversate și a Învățării Online, în metodele de predare;
· managementul clasei în contextul învățării combinate;
· modul în care trebuie să oferiți un feedback eficient elevilor;
· modul în care trebuie să-i implicați pe elevi în timpul unui curs online;
· modul de evaluare eficientă a elevilor;
· modalitățile de motivare a elevilor.

12

Sesiunile de instruire se vor desfășura în format online, pe durata lunii ianuarie 2022. La încheierea cursului, profesorii vor prezenta un proiect final, iar cei care au îndeplinit toate condițiile de participare, vor primi o diplomă de absolvire a cursului, care atestă aptitudinile dobândite în urma frecventării cursului și 3 credite.

 

Proiectul final va presupune crearea unui proiect didactic

Perioada de înscriere: 17 decembrie 2021

Profesorii se pot înscrie accesând link-ul

34