Anatol Gremalschi

Gremalschi
Doctor habilitat, profesor universitar, cercetător științific principal

Doctor habilitat, profesor universitar, cercetător științific principal, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău).
Prof. univ. Anatol Gremalschi desfășoară cercetări științifice în cadrul Proiectului „Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter- trans-disciplinarității (conceptul STEAM)”, fiind preocupat, în principal, de predarea-învățarea-evaluarea asistată de calculator a disciplinei școlare Informatica.

Este autorul a circa 200 de publicații, inclusiv 2 monografii; 5 manuale pentru învățământul superior, 11 manuale pentru învățământul primar, gimnazial și liceal; 99 de articole științifice; 22 de brevete de invenție.

Participă în calitate de coordonator național și autor la elaborarea curricula pentru disciplinele reale din învățământul general, iar în calitate de expert-cheie − la elaborarea Proiectului Strategiei Naționale “Educația 2030”.
Pe parcursul a mai multor ani este președintele Comitetului Național Olimpic la Informatică, a participat în calitate de conducător al echipei naționale la Olimpiadele Internaționale la Informatică.