Bugenko Galina

Bugenko Galina

Galina Bugenko este profesoară de discipline economice în cadrul Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, șefa catedrei Administrarea afacerilor, este coautor al suportului didactic pentru disciplinele de Educație economică și antreprenorială și formator național la unitatea de curs Bazele antreprenorialului.

Doamna Bugenko este coordonator al echipelor de elevi care au participat la competiții Antreprenoriale naționale și internaționale, ea este convinsă că educația antreprenorială permite formarea competențelor de orientare profesională și dezvoltarea spiritului antreprenorial.