Ghidul Profesorului (Prezentare)

TIFS

Ghidul Profesorului (Prezentare)

Se încarcă ...

În ultimii ani învățământul este supus unor transformări majore la nivel mondial.  Tehnologiile și provocările au schimbat mijloacele și modalitățile de comunicare și colaborare. Fluxul continuu crescător de informație oferă oportunități noi de studiere, dar, în același timp, creează dificultăți esențiale legate de selectarea conținuturilor educaționale veridice și calitative. Drept urmare, rolul profesorului s-a schimbat, de la un transmițător de cunoștințe la un facilitator de învățare sau mentor, care ghidează elevii în formarea lor și îi implică activ în procesul de învățare.

Cursul „Ghidul profesorului” se adresează profesorilor și le oferă soluții de aplicare a abordărilor pedagogice inovative bazate pe TIC, inclusiv prin intermediul platformei tekwill.online. Autorii recomandă aplicarea modelului pedagogic Clasa Inversată pentru cursurile livrate prin intermediul acestei platforme, îl explică și exemplifică în format step-by-step.
 

Gremalschi

Anatol Gremalschi

Doctor habilitat, profesor universitar, cercetător științific principal

Doctor habilitat, profesor universitar, cercetător științific principal, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău).
Prof. univ. Anatol Gremalschi desfășoară cercetări științifice în cadrul Proiectului „Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter- trans-disciplinarității (conceptul STEAM)”, fiind preocupat, în principal, de predarea-învățarea-evaluarea asistată de calculator a disciplinei școlare Informatica.

Este autorul a circa 200 de publicații, inclusiv 2 monografii; 5 manuale pentru învățământul superior, 11 manuale pentru învățământul primar, gimnazial și liceal; 99 de articole științifice; 22 de brevete de invenție.

Participă în calitate de coordonator național și autor la elaborarea curricula pentru disciplinele reale din învățământul general, iar în calitate de expert-cheie − la elaborarea Proiectului Strategiei Naționale “Educația 2030”.
Pe parcursul a mai multor ani este președintele Comitetului Național Olimpic la Informatică, a participat în calitate de conducător al echipei naționale la Olimpiadele Internaționale la Informatică.
 

bercu

Igor Bercu

Manager produse TI, Agenția de Guvernare Electronică, Conferențiar universitar

Manager produse TI, Agenția de Guvernare Electronică, Conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei

Igor Bercu este un specialist și formator certificat Microsoft, cu experiență vastă în dezvoltarea produselor program și serviciilor electronice, precum și predare de cursuri Microsoft. Predă numeroase cursuri de programare și guvernare electronică în cadrul mai multor universități din Moldova. Este consultant al echipelor ce elaboreaza  softuri educationale pentru invatamantul general, formator in cadrul programelor de instruire a cadrelor didactige ce predao informatica si tehnologiile informatiei. Este membru al comitetului ational olimpic la informatica, cadrul didactic al scolilor de pregatire a elevilor capabili de performante inalte. 
 

braicov

Andrei Braicov

Dr., conferențiar universitar, facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale

Dr., conferențiar universitar, facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

Andrei Braicov predă la Universitatea de Stat din Tiraspol cursurile „Proiectarea și programarea aplicațiilor Web”, „Structuri de date și algoritmi”, „Programarea vizuală” etc.

Este cercetător științific în cadrul Proiectului „Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter- trans-disciplinarității (conceptul STEAM)”

A condus mai multe proiecte naționale și internaționale, printre care și proiectul Erasmus + TEACHME (Creating Moldovan E-network for Promoting e-teaching in the Continuing Professional Education).

Este autor al diferitor manuale, ghiduri, curricule, culegeri de probleme, de matematică, informatică, alfabetizare digitală.
A elaborat cursuri de formare profesională continuă pentru profesori: Tehnologii digitale pentru predare; Competențe digitale pentru profesori;

Competențe de creare a RED; Informatică și Tehnologii Web etc.
 

veverita

Tatiana Veverița

Dr., lector universitar, facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale

Dr., lector universitar, facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

Tatiana Veverița își desfășoară activitatea la catedra Informatică și Tehnologii Informaționale a Universității de Stat din Tiraspol. Este titulară a cursurilor de „Tehnologii Informaționale”,  „Programarea pentru device-uri mobile”, „Structuri de date și algoritmi”, „Algoritmi genetici”,  etc.

Este implicată în diverse proiecte naționale și internaționale precum: „Competențe digitale pentru angajare în economia modernă˝, Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/trans disciplinarității (concept STEAM), „Reforma Învățământului în Moldova” implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

A fost implicată în elaborarea resurselor digitale interactive la modulul Educația digitală, pentru elevii claselor I și II, precum și învățătorilor, autor a suportului electronic Educația digitală, clasa a III-a, a mai multor articole științifice pe tematica TIC în Educație. Promovează intens capacitatea de a valorifica oportunitățile pe care le oferă societatea informațională, cum ar fi utilizarea eficientă a noilor tehnologii și medii de învățare, abordări interdisciplinare în instruire, integrarea în comunitățile profesionale internaționale, renunțarea la zona de confort personal, autoinstruirea continuă.
A elaborat cursuri de formare profesională continuă pentru profesori: Tehnologii digitale pentru predare; Competențe digitale pentru profesori; Competențe de creare a RED; Informatică și Tehnologii Web etc.
 

Vezi aici dacă școala ta face deja parte din program.

Dacă școala ta nu se regăsește în listă, atunci află mai multe detalii aici cum poți să-ți înregistrezi școala în programul Tekwill în Fiecare Școală.

Dacă dorești să studiezi de unul singur aceste discipline, atunci urmărește-ne pe Facebook, pentru a fi la curent cu perioada de aplicare.

Modulul III
Progres0
 • Modulul III: Lecția 1
 • Modulul III: Lecția 2
 • Modulul III: Lecția 3
 • Modulul III: Lecția 3. Autoevaluare
 • Modulul III: Lecția 4
 • Modulul III: Lecția 4. Partea 2.
 • Modulul III: Lecția 4. Autoevaluare
 • Modulul III: Lecția 5
 • Modulul III: Lecția 5. Autoevaluare
Modulul V
Progres0
 • Modulul V: Lecția 1
 • Modulul V: Lecția 2
 • Modulul V: Lecția 3