Dumitru Ciorbă

Focus Group Image
Dumitru Ciorbă tekwill
Focus Group Description

Decan al Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei