en

„Tekwill în Fiecare Școală” lansează inițiativa Școala Digitală!

Prin intermediul inițiativei „Școala Digitală” ne propunem să oferim un program complex de transformare digitală pentru 30 de școli din RM, ce ar rezulta cu elaborarea unei strategii dedicate susținut de un plan de acțiune și suport calificat în monitorizarea implementării. De asemenea, programul va include sesiuni de formare a membrilor administrației școlilor beneficiare, a unui mapping de inițiative naționale în educație și ghidare în implementarea acestora pe parcursul unui an academic.

Programe de bază ce urmează a fi implementate în instuțiile beneficiare:

 • Instrumentul SELFIE – pentru a analiza/evalua realitatea/situația curentă, ulterior de a măsura progresul atins peste 1 an.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cadrul de transformare digitală a educației dezvoltat de Microsoft (Microsoft Transformation Education Framework)2

Etapele inițiativei:

 • 24 Mai 2022  - lansarea apelului de înregistrare a școlilor
 • 24 Mai 2022 – lansarea apelului de selectare a grupului de lucru, echipa de experți ce va dezvolta programul de formare și ghidare
 • Iunie 2022 – anunțarea școlilor selectate
 • Iunie – iulie 2022 – analiza SELFIE
 • August 2022 - Start program de formare
 • August 2022 – finalizarea strategiilor de transformare digitală a școlilor
 • Septembrie 2022 - Start program de suport
 • Mai 2023 – raport de evaluare a progresului după primul an de implementare

Criterii de selecție a școlilor beneficiare:

 • Instituție din învățământul general secundar din RM (licee)
 • Instituții de învățământ cu reprezentanță din toate raioanele țării (rural 50% - urban 50%)
 • Nivel înalt de motivație a administrației școlii (scrisoare de motivație și angajament pe termen lung).
 • Criteriu preferabil: liceu deja conectat la proiectul „Tekwill în Fiecare Școală”
 • Școala este determinată să mentoreze alte 2 școli începând cu vara 2023

Prototipul unei școli digitale din proiect:

 • Școala are o Strategie de Transformare Digitală și un plan de acțiuni pe următorii 3 ani
 • Școala este conectată la suita Microsoft pentru Educație, Office 365
 • Școala a digitalizat procesul de comunicare și colaborare: profesor-elev, profesor-părinte, profesor-profesor, catalog digital, Microsoft Teams, website-ul școlii, comunicare pe canalele de socializare
 • În cadrul procesului de învățare-predare-evaluare se folosesc intens: metodologii noi de predare precum clasa inversată, predarea centrată pe elev, PBL, proiecte STEAM
 • Școala are un plan de achiziții de echipamente și de proiectare și dotare a sălilor de studiu cu echipamente
 • Colaborări internaționale cu privire la schimbul de bune practici dintre profesorii școlilor partenere, realizarea de proiecte comune dintre elevi
 • Școala are un plan cu privire la dezvoltarea competențelor digitale a tuturor cadrelor didactice, introducerea zilelor de formare profesională
 • Elevi ce au acces la cursurile Tekwill în Fiecare Școală, cursuri de Scratch, robotică etc.

Vă puteți înscrie școala, accesând link-ul

Termen limită de înscriere: 14 iunie 2022